Препарати за растителна защита

растителна защита
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Различните начини за борба с болестите и неприятелите по растениата и селскостопанските култури и заплевеляването имат за цел да създават най-благоприятни условия за тяхното развитие.

Според начина на действието и мерките, които се прилагат се различават следните основни начини: агротехнически, механичен, химичен и биологичен.

За да се реши ефикасно въпросът за борбата с болестите, неприятелите и плевелите по растенията е необходимо да се прилага система от мероприятия, които се допълват помежду си. Такава система трябва да се разработи за всяка култура съобразно с климатичните и почвени условия.

Химическият начин се осъществява чрез използването на препарати за растителна защита. Химическите средства за защита на растенията се използват много отдавна. Те се прилагат в случаите, когато останалите средства и начини не са допринесли за получаването на желания резултат.

Необходими условия за прилагането на препаратите за растителна защита е спазването на указаните разходни норми, карантинен срок и възможни третирания за сезона. Работният разтвор трябва да се използва непосредствено след направата му, защото някои от препаратите губят своите свойства. Щателно да се обработват растенията, включително и долната страна на листата.

Не се позволява използването на препарати за растителна защита по време на цъфтеж, защото може да се унищожи както цвета, така и опрашващите полезни насекоми. Третиранията се извършват в сутрешните или вечерни часове при тихо време. Необходимо е да се отчита особеността на всяка растителна култура.

В практиката е доказано, че често е необходимо да се извършват обработки с няколко препарата за едновременно извеждане на борбата с различни вредители. Задължително трябва да се провери смесимостта на препаратите, защото не всички са смесими.

За третиране на растенията се използват само препарати за растителна защита, разрешени за предлагане на пазара и употреба. Да се спазват условията за съхранение на химическите средства – особено важно това е за личните градини и стопанства, за да се предотврати възможността от отравяния. Изключено е съхранението им с хранителни продукти и зърнени култури. Съдовете, използвани за приготвяне на работния разтвор не трябва да се ползват за други цели. Ценните съвети в тази статия идват благодарение на https://growshop-bg.com/rastitelna-zashtita

Самите препарати за растителна защита откъв действие се делят на няколко основни подгрупи, като най-често използвани са фунгициди, хербициди и инсектициди.

При работа с препарати за растителна защита се ползва задължително растително защитно облекло и маска за лицето. Не трябва да се яде, пие и пуши по време на работа. Забранено е на лица до 18 години, бременни и кърмещи майки да работят с химически средства.

Химическата защита на растенията е нужна в този случай, когато се вижда, че растението забавя развитието си, на него се появяват вредители, които увреждат плода, листата. Такива растения изглеждат зле и е наложително използването на пестициди. Използването на препарати за защита на растенияна ще ги направи по-здрави, силни и ще увеличи вашите добиви.

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 Pin It Share 0 0 Flares ×