Няколко причини да изберем професионален домоуправител

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 0 Flares ×

Професията, която стана актуална напоследък професионален домоуправител е нова за България, но вече десетки фирми предлагат тази услуги на гражданите. И, тъй като мнозина се съмняват във възможностите на юристите, които се занимават с управление на входове, ще ви дадем няколко причини да изберете професионалист, с чиято помощ ще подобрите живота си в жилищните блокове и кооперации.

1 – Изборът на отговорен професионален домоуправител е добро решение, защото този човек е запознат с актуалностите в Закона за управление на етажната собственост познат под абревиатурата ЗУЕС. Той ще прилага законите, такива каквито са и ще се грижи за спокойния живот на съкооператорите. Ако се появят някакви спорове, то те ще бъдат разрешени с вещина от юридическото лице.

2 – Професионалистът ще поеме множество функции, сред които: водене на домова книга, свикване на общо събрание на входа, водене на отчет за свършената работа, грижа за инфраструктурата на входа, разрешаване на междусъседски спорове и много други, наемане и менажиране на фирма за почистване, организиране на регулярни ремонти на сградата и т.н.. Всичко това обикновено затруднява домоуправителите сред съседите, които избираме самосиндикално.

3 – За разлика от досегашния управител на етажната собственост, специалистът ще бъде безпристрастен при нужда от взимането на решения. Той няма да лобира за конкретен съкооператор, само защото последният го е поканил на питие предишната вечер. Ако има някакъв проблем между две или повече семейства във входа, то той ще бъде отстранен своевременно.

4 – Шумните съседи също ще останат в миналото. Имайте предвид, че с избора на фирма за професионален домоуправител вие давате работа на юридически грамотен човек, който контактува с институции, съставя предупредителни протоколи и се грижи за мира и спокойствието във входа.

5 – Вероятно най-голямата причина да използвате професионален домоуправител е, че той ще има достатъчно време да работи за вас. До този момент сме виждали управители, които са ангажирани със странични задачи и рядко поглеждат към проблемите на съкооператорите.

6 – При събиране на таксите за вход, разход за осветление и асансьор е много трудно на човек от входа да принуди доброволно своите съседи да си плащат редовно. При обслужването от професионален домоуправител събирането на тези задължения става доста по-лесно и бързо. Всеки живущ във сградата има своя партида, където следи дължимата сума за входа. При закъснение бива уводомен, а при нежелание или голямо забавяне да плати може да се трупат лихви или задължението да стане изискуемо чрез ЧСИ.

7 – Когато в сградата оперира фирма за управление на входа доказано се подобрява чистотата, реда и хигиената. Домоуправителя има право да смения фирмата или лицата, които почистват ако живущите не са доволни от свършената работа.

8 – И като последно трябва да кажем, че от предищния домоуправител, член на общността във входа, пада един голям товар. САмо ако сте били на негово място ще знаете, каква разправия е управлението на хора, пари и проблеми в сградата.

Можем да обобщим, че професионалният домоуправител, е едно добро решение за всяка сграда. Оставяме на вас да прецените, дали да се възползвате от тази услуга, или не.

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 0 Flares ×